OUR WORKSHOPS

CAD66B5B-DBC0-47C4-A4A0-48F34316BF85-1A8

HOW TO BOOK / CÁCH ĐẶT CHỖ

1. Book via VIBEJI / đặt chỗ và thanh toán trên VIBEJI

2. Book directly via our hotline / Đặt trực tiếp qua hotline 969 758 896

3. Book directly via DM on / Đặt trực tiếp trên Facebook or Instagram  

GAU05667_edited_edited.jpg

HAND-BREWED WORKSHOP: Your favourite brewing gear, from A to Z

90 MIN / English or Tiếng Việt / VND 350k

Private session for coffee lovers, from novices to enthusiasts.

Choose up to 2 methods from:

- V60

- Chemex

- Aeropress

- Clever 

and our team will assist you in understanding the equipment, helping you choose the right one for you, and sharing our years of knowledge and experience in brewing with these methods.

A62E0B5C-5F70-44B3-A836-2038A002A12D-111

ALL ABOUT COFFEE: History, varieties, processing, and brew your own cup

90 MIN / English or Tiếng Việt / VND 300k

Enhance your overall sense and understanding of coffee, how to make coffee, and many things in between:​​

- Learn about coffee history, from Ethiopia to Yemen. We move onto understanding different coffee varieties before learning about different processing methods, such as washed, natural and honey process​

- Coffee cupping: experience a cupping session of 4 types of Vietnamese coffee 


- Coffee making: go through the process of making a cup of hand-brewed coffee

A3E42B0F-BDEC-41BB-B9E5-CF3016175C3A-72E

LATTE ART: Make your own latte/cappuccino

60 MIN / English or Tiếng Việt / VND 230k

Dwell into the world of coffee with our friendly barista, Phu Huynh, to learn more about espresso-based drinks and how to make a great cup of cappuccino/latte.

In one hour, you can:

- Understand espresso basics: learn to dose and tamp coffee 

- Understand the chemistry behind the milk and learn to steam perfect milk

- Create your very own latte art & take impressive pictures of your own creation

GAU09698_edited.jpg

COLD BREW & CHOCOLATE: Learn to make Cold brew & enjoy with hand-made Chocolate

45 MIN / English or Tiếng Việt / VND 240k

A short and sweet workshop for those who love Cold brew and Chocolate:

- Learn all about cold brew: choose the right coffee, think about grind size, and learn other tips and tricks from 96B on how to create a cold brew perfect for your taste
- Taste test 96B's cold brew & pair with hand-made Chocolates (fresh Chocolate Bon-bons with tropical fruit fillings and Dark chocolate coated dried mango)

Screen%20Shot%202020-11-15%20at%2018.10_

CÀ PHÊ SÁNG: BUỔI SÁNG CỦA BARISTA NHƯ THẾ NÀO?

45 MIN / Tiếng Việt / VND 150k

Bạn đã bao giờ đi cà phê từ lúc quán chưa mở cửa? Bạn có bao giờ thắc mắc trước khi tạo nên những ly cà phê cho khách barista phải làm những gì? Bạn có quen với các hoạt động như test shot hay đo TDS? Cùng 96B tìm hiểu nhé.

Sau khi hẹn trước với barista, chúng mình mời bạn ghé 96B trước giờ mở cửa và cùng barista bắt đầu ngày mới.

 

Từ lúc thử sữa, rồi đến thử nếm các shot espresso và đo TDS, barista của 96B sẽ đồng hành giải thích từng bước.

Sau đó bạn hãy nhâm nhi tách cà phê do barista của 96B hay do chính bạn tự tay pha nhé.