top of page

MHW-3BOMBER | MAGNETIC DOSING RING (Vòng Đong Cà Phê Espresso Nam Châm 58mm)

 

Magnetic espresso dosing ring, fits 58mm espresso portafilters.

MHW-3BOMBER | Magnetic Dosing Ring 58mm

₫230,000Price
    bottom of page